Sữa tươi nguyên kem dạng bột Horizon Organic Dry Whole Milk 870g

Thương hiệu: Đang cập nhật  |  Tình trạng: Còn hàng
890.000₫
(Chưa bao gồm VAT)
𝐒𝐔̛̃𝐀 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐈 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐊𝐄𝐌 𝐇𝐎𝐑𝐈𝐙𝐎𝐍 𝐖𝐇𝐎𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐊 - 𝐌𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 Đ𝐀̣𝐓 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝐇𝐔̛̃𝐔 𝐂𝐎̛ 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐌𝐘̃ 𝐔𝐒𝐃𝐀 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈, 𝐕𝐈̀ 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 ...
Số lượng:

𝐒𝐔̛̃𝐀 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐈 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐊𝐄𝐌 𝐇𝐎𝐑𝐈𝐙𝐎𝐍 𝐖𝐇𝐎𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐊 - 𝐌𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 Đ𝐀̣𝐓 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝐇𝐔̛̃𝐔 𝐂𝐎̛ 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐌𝐘̃ 𝐔𝐒𝐃𝐀 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈, 𝐕𝐈̀ 𝐓𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐈 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̂́𝐏 𝐂𝐎̀𝐈.

𝐻𝑎̃𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑟𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂ 𝑁𝑎 𝑚𝑢𝑎 𝑔𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̉ 𝑡𝑜̂́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛. 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑎́𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑖...

Trước vấn nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm tắm chất kích thích tràn lan ở Việt Nam, thì thực phẩm hữu cơ trở thành lựa chọn thực sự tin cậy đối với các ông bố bà mẹ vì sự an toàn cho sức khoẻ và những vượt trội về mặt dinh dưỡng. Là một brand Organic No1 tại Mỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của USDAHorizon_Organic có tất cả những điều tuyệt vời mà các sữa khác không có:

𝐃𝐎̀𝐍𝐆 𝐒𝐔̛̃𝐀 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐀̂́𝐘 𝐓𝐔̛̀ 𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔́ 𝐁𝐎̀ 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐂𝐇𝐀̆𝐍 𝐓𝐇𝐀̉ 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 Đ𝐀̣𝐎:

✔️ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐄̂́𝐍 Đ𝐎̂̉𝐈 𝐆𝐄𝐍𝐄

✔️ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐑𝐔̛̀ 𝐒𝐀̂𝐔 𝐕𝐀̀ 𝐏𝐇𝐀̂𝐍 𝐁𝐎́𝐍 𝐇𝐎𝐀́ 𝐇𝐎̣𝐂

✔️ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐎𝐂𝐌𝐎𝐍 𝐓𝐀̆𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆

✔️ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐀̀ 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐆𝐈𝐀 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏

✔️ 𝐐𝐔𝐘 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐀̆𝐍 𝐓𝐇𝐀̉ 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 Đ𝐀̣𝐓 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝐇𝐔̛̃𝐔 𝐂𝐎̛ 100%

Người nông dân chọn lựa những chú bò khoẻ mạnh nhất trong đàn giống chất lượng tốt nhất, chăn thả tự do trên những cánh đồng hữu cơ sạch, để chúng trở thành những chú bò hạnh_phúcvui_vẻthoải_mái nhất, cho ra nguồn sữa chất lượng hơn, thơm ngon hơn và hàm lượng dinh dưỡng cao hơn cả:

✔️ 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐃𝐫𝐲 𝐖𝐡𝐨𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐥𝐤: 𝐜𝐨́ 𝐍𝐇𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐂𝐀𝐍𝐗𝐈 𝐇𝐎̛𝐍 𝟓𝟎% 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠. 𝐂𝐚́𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐚̀ 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐀̆𝐍𝐆_𝐂𝐀𝐎_𝐓𝐎̂́𝐓, 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐧𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐨̛̣ 𝐡𝐚̃𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩 𝐥𝐮̀𝐧.

✔️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐚 𝟖𝐠 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐈𝐍 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐲 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐮𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐞̉ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡

✔️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐚 𝐡𝐚̀𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐨𝐱𝐲 𝐡𝐨𝐚́, 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐡𝐨̛𝐧 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐀, 𝐂 & 𝐄.

✔️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐚 𝟓𝟎% 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐃 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐲 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮̣ 𝐜𝐚𝐧𝐱𝐢 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚

✔️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐚 𝟑𝟗𝟎𝐦𝐠 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐊 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐲 𝐬𝐮̛̃𝐚, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐱𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

✔️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐚 𝟏𝟓% (𝟏𝟓𝟎𝐦𝐜𝐠) 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐀 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐲 𝐬𝐮̛̃𝐚

✔️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐚 𝟒𝟎% 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐌𝐈𝐍 𝐁𝟏𝟐 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐲 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐨𝐧 𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮 𝐭𝐨̂́𝐭

Shop có sẵn cả dạng bột và dạng nước, mời các mẹ order!

—————————
M Ẹ N A - Baby formula.

✔️ HN : Toà TSQ làng việt kiều châu âu, Hà Đông.
✔️ Opentime : 24/24
✔️Hotline: 0974.947.750
✔️ Ship toàn quốc.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CHO TỪNG SẢN PHẨM ✔️ GIÁ TỐT NHẤT ✔️ HÀNG BAY TỪ MỸ VỀ ✔️ BILL MUA HÀNG ĐẦY ĐỦ ✔️ PHÁT HIỆN HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG ĐỀN GẤP 1000 LẦN. HOTLINE: 0974 947 750 (call/sms/zalo)
Hotline: 0974 947 750 zalo chat
popup

Số lượng:

Tổng tiền: